Útvonalválaszt-O
Útvonalválaszt-O Programozói Dokumentáció

Bevezető

Ezen programozói dokumentáció célja az, hogy a program belső felépítését, működését bemutassa. Ha a játékszabályok érdekelnek, akkor ajánlom a felhasználói dokumentációt. Itt a főoldalon el fogom magyarázni a megvalósított módszereket, hogy miért és milyen adatstruktúrákat használtam, a program által olvasott vagy írt fájlok szintaktikai követelményeit, valamint felsorolom azokat a hibaüzeneteket, amiket a program kiírhat, és hogy hogyan javítsd ki őket. Az egyes modulok, függvények, adatszerkezetek, változók és paraméterek részletes leírásait a fájlok aloldalain (vagy pdf-es verzió esetén a következő fejezetekben) találod.

A program belső működése

A program konzolban fut, így esztétikailag nem a legszebb, de funkcionalitásából emiatt nem vesztett semmit. A menü irányítása egyszerűen a felhasználó által begépelt számokkal történik, a szintek futása közben azonban a c-econio modul segítségével kezelem a felhasználói inputot. (A c-econio modul a githubon: https://github.com/czirkoszoltan/c-econio) Ennek a modulnak a segítségével tudom a konzolban a szöveg és a háttér színét változtatni, tetszőleges helyre szöveget írni, valamint felhasználói inputot kapni anélkül, hogy neki mindig enter-t kéne nyomnia. Ez a könyvtár is a forrásfájlok között van, így a program fordításához csak a szabványos könyvtárakra és a forrásfájlokra van szükség.

A program adatszerkezetei

A legnagyobb kihívás a program fejlesztése közben egyértelműen a legrövidebb útvonalat megtaláló függvények megírása volt. Ehhez szükség volt egy olyan adatstruktúrára, ami egy súlyozott gráfhoz hasonlóan működik, de az összes elemén is könnyű végigmenni.

Ehhez egy különleges láncolt listát készítettem: A megszokott láncolt listától eltérően, itt minden elem akár 4 másikhoz is kapcsolódik, sőt minden kapcsolatnak (élnek a gráfban) van súlya is. A gráfot reprezentáló adatszerkezetet egy kicsi, 4x4-es pálya példáján keresztül fogom bemutatni, és hogy könnyebb legyen megérteni, készítettem hozzá egy ábrát is. Az ábra bal alján látható a pálya. A gráf csúcsai minden pályán a rajt, a cél, valamint az elágazások (de a sima kanyarok nem!). Minden csúcs struktúrában van egy 4 elemű lista, aminek minden eleme egy él struktúra. Egy élnek két mezője van: az él súlya, és annak a csúcsnak a pointere, ahová az él mutat. Mivel a pointereken csak egyik irányban tudunk mozogni, ezért a gráfban valójában ha két csúcs között van kapcsolat, akkor köztük két, egymással ellentétes irányítású él van, melyek súlya megegyezik, és ez a két csúcs távolsága. Az éleket tartalmazó tömb sorrendje megegyezik az Irany enum-mal, tehát pl. az elek[2] a lefele mutató élet jelenti. Ha egy csúcsnak egy adott irányban nincs szomszédja, akkor annak az élnek a súlya 0, pointere pedig NULL-ra mutat. Ebben az adatstruktúrában könnyedén eljuthatunk bármelyik csúcsból a szomszédjaihoz, ami nagyon fontos lesz a Dijkstra-algoritmus során (erről később lesz szó). Azonban nehézkes a gráf összes csúcsát sorba venni, hiszen mivel a gráfban vannak körök, könnyen végtelen ciklusba keveredhetünk. Ezért készítünk egy olyan tömböt (listát), aminek minden eleme egy csúcsra mutat. Amikor ezt a tömböt megépítjük, figyelünk arra, hogy minden csúcs pontosan egyszer szerepeljen a tömbben, és így ezután könnyen sorra vehetjük az összes csúcsot, amire szintén szükségünk lesz később. Fontos megemlíteni a tömbbel kapcsolatban, hogy a csúcsok sorrendje nem érdekel minket, bár a kezdő csúcs mindig a nulladik helyen lesz. Fontos megemlíteni még, hogy a gráf vagy a tömb a program futása során soha nem fog átméreteződni. A láncolt listához hasonló adatszerkezetre azért volt szükség, hogy egy csúcs szomszédjait könnyen elérjük. Ezen a különleges láncolt listán viszont nem tudunk csak egyszerűen végig menni, és minden elemét vizsgálni, ezért van szükség a sima tömbre. A játékot kb. 20 cella magas és 20 cella hosszú szinten érdekes játszani, és egy ilyen szinten nem nagyon lesz 20-30-nál több csúcs. Így igaz, hogy minden csúcsot gyakorlatilag több helyen is tárolunk, ez összeségében nem fog sok helyet foglalni, viszont a további algoritmusok megírását nagyban segíti. A csúcsok száma akkor lehet sok, ha a szinten egymás mellett több oszlop vagy sor is utca, hiszen ekkor tulajdonképpen minden cella egy elágazás. A program ilyenkor is megfelelően működik, azonban ilyen szinteket nincs értelme készíteni, elvégrre csak négy irányban lehet mozogni, így csak sok, egyenlő hosszúságú útvonal-lehetőséget jönne létre, ami az útvonalválasztási feladatot nem nehezítené.

A gráfon kívül a program többször használ még kétdimenziós tömböt, amelynek minden értéke a pálya egy mezőjére mutat, valamilyen formában. Ezek közül a leggyakrabban használt a Szintek struktúra terkep mezője, ahova fájlból töltődnek be a pályák (itt a szintek száma még egy harmadik dimenziót is létrehoz). Ezen kívül szükség van még egy ilyen tömbre a gráf megépítésekor. Itt miután egy csúcsnak elkészítettük a struktúráját és összekötöttük a szomszédjaival, egy ilyen tömbbe berakjuk a rá mutató pointert, arra az x-y helyre, ahol a pályán elhelyezkedik. Így amikor a többi csúcs vizsgálásánál újra visszajutunk ehhez a csúcshoz, már tudjuk, hogy ezt a csúcsot nem kell újra elkészíteni, sőt össze is tudjuk kötni a másik csúccsal. Amikor a gráfból egy sima, egydimenziós tömböt csinálunk, akkor is egy ugyanilyen tömböt használunk, ám annak értekei boolean értékek, hiszen itt a pointerre nincs szükségünk. Az eddig felsorolt tömbök mind dinamikusan foglaltak voltak, ami kézen fekvő, hiszen méretük állandó.

Van azonban a programban egy olyan tömb is, aminek mérete nem állandó, ez pedig az eredményeket tároló tömb, a toplista. Azonban ez is dinamikus tömbként van kialakítva, hiszen mérete csak akkor változik, ha új eredményt kell betenni a listába, és annak hossza nem érte még el a tízet. Így maximum kilenc eredményt kell egy ilyen realloc()-kor másolni, és azt is csak ritkán.

A program legfontosabb algoritmusai

A program legfontosabb algoritmusai mind a legrövidebb útvonal meghatározáshoz szükségesek.

A gráf építése

Az algoritmust megvalósító függvény: graf_epit()

Az első lépés az ideális útvonal meghatározásában az egy gráf építése, amire majd használható lesz a Dijkstra-algoritmus. A feladat tehát az, hogy egy olyan kétdimenziós tömbből, amiben minden mező utca vagy épület, készítsünk egy olyan gráf adatstruktúrát, amiben azok a mezők lesznek a csúcsok, ahol legalább 3 utca találkozik, az élek pedig az őket összekötő utcák. Erre egy rekurzív algoritmus használtam. Habár a rajtban és a célban csak két utca találkozik, ezek is csúcsok lesznek a gráfban, hiszen ezen két pont között keressük a legrövidebb utat. Az algoritmus pszeudokódja egy adott csúcsból (a rajtból indítjuk):

 1. Próbáljunk meg elindulni a gráfból egy irányba!
 2. Ha arra utca van, akkor kövessük az utcát egészen addig, amíg olyan mezőhöz nem érünk, aminek 3 szomszédja is utca, azaz itt elágazás lesz. Közben számoljuk hányat lépünk! Ha arra épület volt, akkor ebben az irányban a csúcsnak nincs éle.
 3. Amikor egy csúcshoz jutottunk, vizsgáljuk meg, hogy jártunk-e már ebben a csúcsban!
 4. Ha nem, akkor készítsük el a csúcsot, és határozzuk meg, melyik irányból érkeztünk ide.
 5. Állítsuk be a megfelelő éleket mindkét csúcson, hogy egymásra mutassanak, a súly pedig a lépések száma legyen.
 6. Jegyezzük meg, hogy jártunk már ebben a csúcsban is, hogy többször ne vizsgáljuk meg.
 7. Alkalmazzuk ugyanezt az algoritmust most erre a csúcsra is!
 8. Ha a 3. pontban igen volt a válasz, akkor is készítsük el a megfelelő éleket, azonban más dolgunk nincs, mert az a csúcs már vizsgálva volt (vagyis vizsgálat alatt van, csak közben a függvény többször meghívta magát, így még nem érte körbe az összes irányon.) Az algoritmus közben ne felejtsük el számolni a csúcsok számát sem, hiszen ez alapján kell a megfelelő méretű memóriaterületet foglalni ahhoz a listához, amiben a csúcsokra mutató pointereket tároltuk.

A gráf "kilapítása"

Az algoritmust megvalósító függvény: graf_kilapit()

Miután meg van a gráfunk, ami gyakorlatilag egy kétdimenziós láncolt lista, hiszen négyféle irányban tudunk benne mozogni, szeretnénk egy egydimenziós tömböt is. Ennek nem kell láncolt listának lennie, ennek csak az lesz a szerepe, hogy könnyen és gyorsan végig tudjunk menni az összes csúcson, szomszédságtól függetlenül. Ehhez az előzőhöz hasonló rekurzív algoritmust használunk. Elindulunk a kezdő csúcsból mind a négy irányba, és ha olyan csúcsot találunk, amit még nem raktunk bele a listába, akkor belerakjuk.

A Dijkstra-algoritmus

Az algoritmust megvalósító függvény: dijkstra()

Most hogy megvan a gráf és a lista is, alkalmazhatjuk a híres Dijkstra-algoritmust, ami egy gráfban megtalálja két csúcs között a legrövidebb utat. Ennek az algoritmusnak a pszeudókódja röviden:

 1. A gráf csúcsait rendezzük két halmazba: vizsgált és nem vizsgált. Először legyen minden a nem vizsgált halmazban.
 2. Minden csúcshoz tartozzon egy mező, ami azt adja meg, hogy milyen messze van a kezdő csúcstól. Ezt először állítsuk minden csúcsnál végtelenre (ez esetben 10 000-re állítottam, ezt sem fogja semmilyen szint túllépni), kivéve a kezdő csúcsnál, ott legyen 0.
 3. Minden csúcshoz tartozzon egy előző mező is, ami rámutat az előző csúcsra, vagyis hogy ha a kezdő csúcsból ebbe a csúcsba a legrövidebb úton jövünk, akkor melyik csúcsból érkeznénk ide. Ez a mező legyen üres minden csúcsnál kezdésnek.
 4. A következő részt addig ismételjük, amíg a meg nem vizsgált csúcsok halmaza nem üres.
 5. Válasszuk ki a meg nem vizsgált csúcsok közül azt, amelyiknek a távolsága a kezdő csúcstól a legnagyobb.
 6. Ha ez a csúcs a cél, akkor végeztünk, kiléphetünk. (Így ugyan nem lesz meg minden pontnak a távolsága a kezdő ponttól, de erre nincs is szükség ebben a programban. A cél távolsága a kezdő csúcstól pedig ezután már nem változna az algoritmus futása során.) A keresett távolság a cél csúcs távolság mezőjében van, az előző mezőket követve pedig megkapjuk az útvonalat a kezdő csúcsig.
 7. Keressük fel a csúcs összes, eddig még nem vizsgált szomszédját! Minden szomszédos csúcs esetén számoljuk ki, hogy milyen hosszú úton jutunk el oda, ha az éppen vizsgált csúcson keresztül megyünk. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a vizsgált csúcs távolságához hozzáadjuk a szomszédos csúcsba vezető él súlyát. Ha ez az érték kisebb, mint a szomszédos csúcs távolság mezője, akkor frissítsük azt, és az előző mezőt állítsuk be, hogy a vizsgált csúcsra mutasson. Ezt a lépést ismételjük a vizsgált csúcs összes, eddig még nem vizsgált szomszédjára.
 8. A vizsgált csúcsot rakjuk át a nem vizsgált halmazból a vizsgált halmazba.
 9. Ugorjunk vissza a 4. lépéshez.

Habár a pszeudókódból kevésbé látszik, nagy szükség volt a sima, egydimenziós listára is az algoritmus közben, hiszen nagyban leegyszerűsítette azt, hogy megmondjuk, hány csúcsot nem vizsgáltunk még (van_nem_latogatott()) és azt is, hogy megmondjuk, melyik a legközelebbi csúcs (legkozelebbi()).

Bool mátrix létrehozása

Az algoritmust megvalósító függvény: matrix_letrehoz()

Az algoritmus futása után még fontos, hogy az ideális útvonalat olyan formában kell átadni a függvénynek, ami a képernyőre rajzolja a térképet, azaz minden mezőről egyértelműen el lehessen dönteni, arra ment-e az ideális útvonal. Az algoritmus futása után csak egymásra mutató csúcsokat kapunk, amik a térképen elágazásokat jelentenek, még ezeket is össze kell kötni. Tehát egy olyan kétdimenziós tömböt fogunk létrehozni, aminek egy mezője pontosan akkor igaz, ha arra megy az ideális útvonal. Ehhez a célból indulunk, és követjük a csúcs struktúrájában, a Dijsktra-algoritmus által meghatározott előző mezőt, azaz hogy melyik csúcs felé kell indulnunk. Ahhoz, hogy minden egyes mezőt a két csúcs között megjelöljünk, újra felhasználjuk a gráf építésénél már használt függvényeket. (utak_szama(), kovi_utca())

És máris készen vagyunk az ideális útvonal meghatározásával, amit már egy egyszerű nyomtató függvénnyel meg tudunk mutatni a játékosnak.

A program tesztelése

A program tesztelését főleg kézzel végeztem, azaz minél többször, minél többféle szinttel próbáltam. A memóriakezeléshez viszont használtam a Valgrind nevű programot. Mivel ez a program Windowson nem működik, WSL-ben, a Clion-on keresztül tudtam futtatni, és a program jelenlegi verziójára nem jelez semmilyen hibát.

A program által olvasott vagy írt fájlok

A program négy fájlt kezel, amiknek a szerkesztése nem szükséges a program futásához, de mivel komoly tartalmi megkötések vannak, ha egyszer belenyúlsz, könnyen hibákba ütközhetsz. Ebben a fejezetben leírom, hogy írj olyan fájlokat, amiket a program elfogad, a következőben pedig abban segítek, hogy megpróbálom megmondani, hol rontottad el, a hibaüzenet alapján.

A program három fő fájlja ".fs" kiterjesztést alkalmaz, amit csak azért használtam, hogy a kevésbé hozzáértők ne merjenek, vagy tudjanak belenyúlni.

"levels.fs"

Ez a fájl tartalmazza a szintek szöveges reprezentációját, és ez talán az egyetlen, amibe egy felhasználónak érdemes lehet belenyúlnia, ha már megunta az alap szinteket. Természetesen ha más szinteket töltesz be, akkor a toplistának nem lesz sok értelme, de a program ezt nem fogja tudni.

A fájl első sorában három egész számnak kell állnia, szóközzel elválasztva.

 1. A fájlban szereplő szintek száma. Ha kevesebb szint van a fájlban, hibát fog dobni a program, ha több, akkor a maradékot figyelmen kívül hagyja.
 2. A szintek magassága (azaz hány karakter magasak) Fontos, hogy ez az összes szintre vonatkozik! Ha egy szint is nem ilyen magas, hibát fog dobni a program.
 3. A szintek hosszúsága (ugyanez igaz erre is, mint a magasságra) Ebből tehát egyértelmű, hogy a játék által egyszerre betöltött szinteknek a mérete meg kell hogy egyezzen.

Ezután jönnek a szintek sorai. Minden szinthez annyi sor és a sorokban annyi karakter tartozik, amennyit az első sorban meghatározott a fájl. Minden karakter vagy "U" (utca) vagy "E" (épület) kell hogy legyen, majd egy sortörés. A szinteket egy üres sor válassza el egymástól. Ha a fájl bármilyen más karaktert tartalmaz, hibát fog dobni a program.

"toplista.fs"

Ez a fájl tartalmazza az aktuális toplistát. Belenyúlni és átírni az eredményedet csalás! Ha valamit átírtál benne, inkább töröld a fájlt, és az első alkalomkor a program el fogja készíteni az üres toplistát. De azért leírom, hogy kell használni...

A fájl első sorában egyetlen számnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy hány eredmény van a fájlban. Ez a szám nem lehet nagyobb tíznél, hiszen a program a legjobb 10 eredményt tárolja. Ezután minden egyes sor egy eredményt jelent. Egy sor két szám kezd:

 1. Az adott eredmény helyezése, 0-tól indexelve (a holtversenyek miatt fontos)
 2. Az adott eredmény pontja Ezeket szóközzel kell elválasztani, majd újabb szóköz után jön a játékos neve, egészen a sor végéig (szóközt is tartalmazhat)

"savegame.fs"

Na ebbe a fájlba aztán végképp csalás belenyúlni, ugyanis itt tárolódik egy lementett játéknak az adatai. A fájl mindösszesen két számot tartalmazhat, szóközzel elválasztva:

 1. A teljesített szintek száma (azaz a következő szint indexe)
 2. Az eddig elért pontok összege

"errorlog.txt"

Ha a program futása során valamilyen hiba lép fel, akkor a program a képernyőre írás mellett ide is menti a hibakódot és -üzenetet. Az előző hibaüzenet akkor törlődik, amikor következőre szabályosan lépünk ki a programból. Ennek a fájlnak a szerkesztése teljesen felesleges, a program nem olvas belőle. A következő fejezet fog foglalkozni az egyes hibaüzenetek pontos jelentésével.

Hibakódok és hibaüzenetek

Ha a program futása során valamilyen hiba lép fel, akkor a program a képernyőre írás mellett ide az errorlogs.txt fájlba menti a hibakódot és -üzenetet. Itt le fog írni, mi okozhatja az egyes hibákat, és hogy javítsuk őket. Ha bármi egyéb hiba lépne fel, vagy nem sikerül megjavítani, keress engem bátran: feketesamu(kuakc)gmail(pont)com

10, Érvénytelen toplista fájl!

A program nem tudta megnyitni a "toplista.fs" fájlt se olvasó, se író módban. Lehetséges, hogy nincs jogosultsága ehhez ennek a programnak?

11, Érvénytelen toplista fájl!

A toplista.fs fájl első sora érvénytelen, mindössze egy számot kellene tartalmaznia! Lásd az előző fejezetet a pontos leírásért!

12, Érvénytelen toplista fájl!

A toplista.fs fájl valamelyik sorában nem sikerült két szám beolvasása, valószínűleg valamelyik hiányzik. Lásd az előző fejezetet a pontos leírásért!

13, A játékmentés fájlja érvénytelen!

A program nem tudta megnyitni a "savegame.fs" fájlt író módban. Lehetséges, hogy nincs jogosultsága ehhez ennek a programnak?

14, A szinteket tartalmazó fájl érvénytelen vagy nem létezik!

A program nem tudta olvasó módban megnyitni a "levels.fs" fájlt. Lehetséges, hogy nem létezi? A nhf.exe fájlal egy mappában kell lennie!

15, A szinteket tartalmazó fájl érvénytelen!

A "levels.fs" fájl első sora érvénytelen, nem sikerült a 3 szám beolvasása. Lásd az előző fejezetet a pontos leírásért!

16, A szinteket tartalmazó fájl érvénytelen!

A "levels.fs" fájl valamelyik sorában érvénytelen karakter van. Lásd az előző fejezetet a pontos leírásért!

2, Nincs elég memória!

A program futása során memóriát kért az operációs rendszertől, de az nem volt képes teljesíteni a kívánságát. Mivel a mai számítógépek memóriái elég nagyok az én programomnak szükséges memóriaterületéhez képest, csak úgy tudom elképzelni ezt a hibaüzenetet, hogy valamelyik fájl első sorába egy irdatlan nagy számot írtál.

Futtatás Linuxon

A programot Windows-on fejlesztettem, de Windows Subsystem for Linux-on tesztelve lett. Mivel a két operációs rendszer máshogy kezeli a fájlokban a sorköz jelet, az alap kód windowson fog jól működni. A Linuxon futtatáshoz (legalábbis nekem csak így működött) ki kell venni a kommentet jelző két "/" jelet a következőre helyekről: szintek.c, 31., 48. és 51. sor. Ezután újra kell fordítani a programkódot, és elvileg működni fog a szintek beolvasása. A toplista fájlnál is hasonló hiba léphet fel.